Az adatkezelésre a https://dadus.ro (a továbbiakban: Weboldal) internetes oldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek a GDPR (az európai parlament által elfogadott általános adatvédelmi rendelet) előírásai alapján.

A Weboldalt Bándi Csongor-Zoltán (a továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató) üzemelteti, elérhetőségei:
Név: Bándi Csongor-Zoltán
Telefonszám: +40 757 639 020
Email cím: b.csongor.zoltan@gmail.com

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak az Érintett hozzájárulásával adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken vagy a “Profil beállítások” oldalon a “Felhasználói fiók törlése” gomb lenyomásával (és a megjelenő további utasítások követésével).

Az adatkezelés részletei

Regisztrácios adatok

Regisztráció módja
  1. Weboldalon
  2. Facebook Login
Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, teljes név, jelszó, születési év, körzet/zóna és, dadusok esetében, a vállalni kívánt munkaviszony típusa.
Ezen adatok hiányában a Weboldal tartalma csak látogatóként olvasható.

Profil testreszabása révén kezelt további önkéntes adatok: Facebook profil link, cím, telefonszám, nem, családi állapot, gyerekekre-, autóra-, dohányzásra vonatkozó adatok, valamint az iskolai végzettség, beszélt nyelvek és a munkavállalást illető preferenciák / adatok.

A Facebook -al történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési év, nem) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Szolgáltató felé, a Facebook adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. A Facebook és a Szolgáltató önálló adatkezelők.

Adatkezelés célja
  • A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése
  • A felhasználók közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének a biztosítása
  • A Weboldal nyújtotta funkciók testreszabása, valamint kényelmi funkciók igénybevétele
  • Különböző fejlesztések érdekében statisztikák, elemzések készítése
  • A Weboldallal kapcsolatos rendszerüzenetek küldése
  • Hirdetések közzétételének biztosítása a weboldal felhasználói számára
Adatkezelés időtartama Amíg az Érintett adatai törlését, regisztrációja visszavonását nem kéri.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a belépéskor illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az Érintett jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és olyan további információkhoz hozzáférést kapjon, amelyeket a GDPR 15. cikke nevesít.
Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17 . cikke szerinti megfelelő előfeltételek fennállnak.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Tiltakozás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Cookie/Süti

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Alkalmazott cookie-k

Átmeneti (session) cookie
A session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie
Állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Biztonsági cookie
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását:
  • Google Analytics: A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére (www.google.com/analytics). Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjében az ezt blokkoló kiegészítőt.
  • HotJar: Azért, hogy a Weboldalt ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk. Ezt a rendszert álnév alatt futó felhasználói profilok készítésére használjuk. Az Érintett böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out